0

Digitalisering av sjukvården & skolan

Hela samhället genomgår en förändringsprocess där allt fler komponenter blir digitala. Många mindre företag kan relativt snabbt ställa om och anpassa sig efter den nya verkligheten. För samhällstjänster som sjukvård och utbildning tar det dock längre tid eftersom det är betydligt mer omfattande förändringar som krävs. Dessa funktioner är dessutom grundläggande för

0

4 sätt att digitalisera verksamheten

Alla företagare står inför en spännande och omvälvande tid. Digitaliseringen har gjort att många behövt ändra sin företagsmodell helt och andra har behövt komplettera den existerande verksamheten. Det finns mängder av olika sätt att digitalisera företaget och du bestämmer vilket som passar just ditt bolag bäst. Här kan du läsa mer om

0

Tre anledningar till att digitalisera din verksamhet

I dagens samhälle är det i princip ett krav för företagare att digitalisera verksamheten för att nå ut till potentiella kunder. Dock visar statistik att 4 av 10 småföretagare inte anser att det är nödvändigt att ha en hemsida, vara närvarande på sociala medier eller någon annan form av anpassning till det

0

Svenskars internetvanor

De allra flesta svenskar använder internet regelbundet. Rapporter från Internetstiftelsen visar att hela 95 procent av den svenska befolkningen använder internet regelbundet. Det råder ingen tvekan om att användandet av internet ökar, men det finns vissa skillnader mellan olika åldersgrupper. Här kan du läsa mer om svenskarnas internetvanor. Mobilen är det viktigaste