Digitala valutor

De teknologiska framstegen förändrar alla branscher och även inom den konservativa valutabranschen har det skett stora förändringar. Digitala valutor har haft stort genomslag och används nu i allt större utsträckning för betalning online eller som investering. Här kan du läsa mer om vad en digital valuta är för något, fördelarna och nackdelar samt hur de används.

Vad är en digital valuta?

En digitala valuta är skapad och lagrad helt elektroniskt. Andra ord för elektronisk valuta är e-valuta, kryptovaluta, cybercash och digitala pengar. Dock anses kryptovaluta vara en särskild typ av digital valuta och kan därför inte användas helt som en synonym. Till skillnad mot andra valutor finns det ingen centralbank som stödjer digitala valutor. Den svenska Riksbanken har dock undersökt om en digital valuta, en så kallad e-krona, skulle kunna användas som komplement till fysiska pengar. Det finns många olika digitala valutor varav Bitcoin är en av den mest kända. Det är även den som har den största marknadsandelen. På https://bitcoin-guiden.se kan du läsa mer om denna spännande digitala valuta samt hur du kan investera i den. Andra kända digitala valutor inkluderar Ether (Ethereum), Litecoin, Stellar och Tron.

Fördelar

Det finns många fördelar med digitala valutor, bland annat att det är en modern betalningsmetod som är anpassad efter det digitala samhället. Tack vare de digitala valutorna minskar bankernas kontroll av betalningsflödet. Digitala valutor har samma egenskaper som fysiska valutor med den stora fördelen att de möjliggör mycket snabbare transaktioner. Det går mycket snabbt att överföra digitala pengar mellan användare och enheter. Dessa valutor är mycket populära för snabba transaktioner vid köp av varor och tjänster, sociala nätverk samt spelande online.

Nackdelar

De främsta nackdelarna med digitala valutor är dess volatilitet och relativt begränsade användningsområde. Allt fler acceptera digitala pengar, men långt ifrån alla. Värdet på Bitcoin och andra digitala valutor förändras ibland drastiskt. Detta gör att det är möjligt att både tjäna och förlora mycket pengar.