Digitalisering av sjukvården & skolan

Hela samhället genomgår en förändringsprocess där allt fler komponenter blir digitala. Många mindre företag kan relativt snabbt ställa om och anpassa sig efter den nya verkligheten. För samhällstjänster som sjukvård och utbildning tar det dock längre tid eftersom det är betydligt mer omfattande förändringar som krävs. Dessa funktioner är dessutom grundläggande för ett fungerande välfärdssamhälle och därför är det extra viktigt att det sker på ett genomtänkt och hållbart sätt. Här kan du läsa mer om hur sjukvården och skolan digitaliserats.

Sjukvården

Sjukvården är grundläggande i ett välfungerande samhälle. Människor måste kunna få hjälp om de blir sjuka och det är viktigt att alla vet hur de får hjälp. Det råder ett digitalt utanförskap där vissa samhällsgrupper, framför allt äldre och lågutbildade, inte har samma digitala kunskap och tillgång som andra grupper. Detta gör att de kan hamna utanför samhället. Dessa grupper, framför allt äldre medborgare, är dessutom beroende av sjukvårdssystemet eftersom sjukdomar ökar med åldern. Detta har gjort att sjukvården står inför ett stort dilemma i digitaliseringsprocessen. Dels måste anpassningar göras, men samtidigt måste alla samhällsgrupper inkluderas. Detta gör att många tjänster inom sjukvården kan nu ske digitalt, men även precis som vanligt. Ett exempel är tidsbokning som är den populäraste digitala sjukvårdstjänsten. Allt fler väljer att boka läkarbesöket online, men det är fortfarande även möjligt att ringa eller gå till vårdcentralen för att boka ett besök. Andra populära tjänster är digitala läkarbesök där läkaren kan diagnostisera vissa sjukdomar och skriva ut recept baserat på ett möte som sker online.

Skolan

Skolan har digitaliserats i snabb takt med diverse olika plattformar. Lektioner och föreläsningar sker i allt större utsträckning online, inte minst efter coronapandemins utbrott, via olika videoplattformar. Elever kan ta del av studiematerial online samt skicka in sina uppgifter via digitala plattformar. Det finns även ett stort antal högskoleutbildningar som sker helt online där det inte krävs någon närvaro i klassrummet.