Digitalisering av stora och små företag

Alla företag måste ställa om sin verksamhet baserat på de nya teknologiska framstegen och ändrade konsumentbeteenden. Digitaliseringsprocessen för småföretag och stora företag skiljer sig dock något. Här kan du läsa mer om svårigheter och fördelar för små respektive stora bolag.

Småföretag

Småföretag har per definition färre anställda och mindre i omsättning än stora företag. På många sätt är det lättare för småföretag att anpassa sin verksamhet efter digitaliseringen. Det digitala samhället har skapa många nya möjligheter för startups och nyetablerade småföretag, men det är dock inte alltid lätt för etablerade småföretag att ställa om sin verksamhet. Förändringar medför alltid en viss kostnad och det är tidskrävande. Små bolag har färre anställda vilket kan göra det svårt att hitta resurser att göra de nödvändiga förändringarna och satsningarna som krävs. Statistik visar att många småföretagare inte tror att en digitaliserings av bolaget eller ens en hemsida kommer att öka försäljningen. Som ett resultat av detta är det nästan 4 av 10 småföretagare som saknar en hemsida vilket gör att de går miste om många möjligheter.

Stora företag

Större bolag har fler anställda och större resurser att genomföra förändringar. Storleken kan dock vara ett hinder eftersom förändringar tar lång tid med många inblandande. Det är kostsamt och tidskrävande om det kräver många inblandade och rekryteringar av expertis. Många större bolag har även fasta kostnader relaterade till den existerande verksamheten, exempelvis produktionsprocesser och butiker. Vid övergång till e-handel kommer de fasta butikskostnaderna exempelvis att vara kvar samtidigt som det krävs stora satsningar på närförsäljningen. Detta göra att flera stora och väletablerade bolag har haft det svårt att anpassa sig efter de nya digitala konsumentbeteendena. Det talas ofta om en ”butiksdöd” som syftar på att allt fler butiker måste slå igen pågrund av bristande butiksförsäljning. Företagsjättar som H&M och SIBA har trots sin storlek varit hårt pressade pågrund av de digitala förändringarna som krävts.