Digitaliseringen av samhället

Den teknologiska utvecklingen går snabbt framåt och digitaliseringen av samhället har skett i rasande takt. De senaste årtiondena har människors beteenden förändrats radikalt tack vare de digitala tjänsterna och den senaste teknologin. Idag kan i princip allt utföras online. Här kan du läsa mer om digitaliseringens påverkan på individnivå, företag- och organisationsnivå samt samhällsnivå.

Individnivå

Idag kan det mesta utföras via telefonen, surfplattan eller datorn. Tack vare den moderna teknologin kan människor idag bland annat betala räkningar, utföra bankärenden, kommunicera med vänner på andra sidan världen, legitimera sig och shoppa online. För inte så länge sedan var mycket av detta otänkbart, men sedan internet och därefter de smarta telefonerna gjorde sitt intåg i människors liv har detta blivit en självklarhet. Människor spenderar allt mer tid online vilket även kan ha negativa konsekvenser. De flesta välkomnar digitaliseringen och de möjligheter och förbättringar som den medför. Det är dock problematiskt för vissa samhällsgrupper, bland annat äldre, som inte har möjlighet att följa med i den snabba utvecklingen. Det skapar ett utanförskap i samhället när allt mer anpassas för de digitala individerna.

Företag- och organisationsnivå

De allra flesta företag och organisationer har vid det här laget insett vikten av att anpassa sig till den nya digitala verkligheten. Idag finns kunderna på nätet vilket öppnat upp för nya affärsmodeller, men även ställt stora förändringskrav på existerande företag och organisationer. Företag som haft fysiska butiker har i många fall haft svårt att ställa om och anpassa sig till de nya konsumentbeteendena och efterfrågan online.

Samhällsnivå

Digitaliseringen påverkar hela samhället. Viktig samhällsinformation och politiska budskap sprids allt oftare via digitala plattformar och sociala medier. Detta ger bland annat en känsla att avstånden mellan invånare och makthavare krymper. Politiker och makthavare ges en möjlighet att direkt kommunicera med invånare vilket gör det lättare att förstå deras behov.