Välkommen till palorial.com! Här på bloggen hittar du massor av information om digitaliseringen och hur det påverkar individer, företag, branscher och samhället. Här kan du även läsa om e-handel och hur du digitaliserar ditt bolag.

Digitaliseringen av samhället

Hela samhället står inför en enorm förändring i och med teknikens framsteg. Individernas beteenden förändras vilket ställer stora krav på samhället. Här på bloggen skriver vi om svenskarnas internetvanor, digitala samhällstjänster och hur digitaliseringen påverkar några av samhällets grundläggande komponenter som sjukvård och utbildning. Samhället måste anpassa sig när allt fler människor använder internet för att handla, kommunicera och utföra ärenden online. Det är dock även viktigt att anpassningen sker med hänsyn till den allt mindre grupp som inte använder internet regelbundet. Det är framför allt äldre, lågutbildade och låginkomsttagare som inte använder digitala tjänster. Dessa måste även inkluderas i den digitala förändringsprocessen av samhället för att motverka ett digitalt utanförskap.

Digitaliseringen av företag och branscher

Stora såväl som små företag måste anpassa verksamheten för att överleva konkurrensen på marknaden. Ibland måste verksamheten ändras totalt på grund av ändrade konsumentbeteenden, men ofta räcker det med en anpassning av den nuvarande verksamheten. E-handel, sociala medier och digitalisering av processer är bara några av de olika sätten som ett företag kan digitaliseras. Här på bloggen kan du läsa mer om varför du bör digitalisera företagsverksamheten samt olika sätt hur du kan göra det. Ofta behöver du inte gör allt själv utan du kan ta del av andra företags tjänster. Du hittar även information om e-handel och hur utvecklingen har påverkar olika branscher.