Alla företag måste ställa om sin verksamhet baserat på de nya teknologiska framstegen och ändrade konsumentbeteenden. Digitaliseringsprocessen för småföretag och stora företag skiljer sig dock något. Här kan du läsa mer om svårigheter och fördelar för små respektive stora bolag. Småföretag Småföretag har per definition färre anställda och mindre i omsättning än