• Engagemang

  tillit

  kreativitet

  lojalitet

  proaktivitet

 • Effektivitet

  minskad ledtid

  högre kvalitet

  innovativ miljö

  nya kunder

 • Engagemang

  välbefinnande

  samhörighet

  långsiktighet

  arbetsglädje

 • Effektivitet

  bättre beslut

  delad erfarenhet

  lönsamhet

  tydlig spelplan

Digital transformation inifrån och ut

Insidan måste hålla vad utsidan lovar_v06i

 

Palorials vision är att alla kunskapsföretag och -organisationer kommunicerar och samarbetar många till många på ett sätt som leder till självorganisering och som utvecklar och stödjer alla intressenters syften och mål.

Affärsvärde kommunikation samarbete_v04

 

Palorials mission är att stärka kundens leverans av affärsvärde genom stärkt effektivitet, engagemang och samverkan kunskapsarbetare emellan. Det sker genom att stödja kunskapsföretag och kunskapsarbetare att kommunicera och samarbeta många till många. Parallellt stöds framväxten av självorganiserade arbetssätt.

 

Palorial lägger vikt vid ”hur” digital transformation uppnås.

 • Hur ska verksamhetsmålen uppnås genom nya digitala arbetssätt?
 • Hur ska ledare leda när medarbetare är geografiskt spridda och huvudsaken av kommunikationen sker digitalt?
 • Hur skapas högpresterande grupper då kommunikation och samarbete är de huvudsakliga arbetssätten?
 • Hur kan särdragen i den fysiska och digitala arbetsplatsen kombineras på bästa sätt?
 • Hur arbetar man med digital arbetsmiljö för att skapa sund arbetsbelastning och undviker digital stress?

 

Vänd er till Palorial till exempel när

 • ert sociala nätverk, t ex Yammer eller Slack, har liten användning
 • ni arbetar i silos
 • ledare inte agerar tillitsfullt. Eller när medarbetare behöver utveckla sitt självledarskap.
 • ni vill sätta upp en mätstrategi för att mäta affärsvärdet av samarbete

 

Palorials tillvägagångssätt betonar kvalitativa frågor, inte teknik. Det är en sak att ha digitala lösningar men det är en annan sak att arbeta digitalt så att verksamhetsmål uppnås. Och att insidan håller det som utsidan lovar. Och att uppnå en varaktig anpassningsförmåga till omvärldens snabba förändringar. Vägen dit går via att göra kunden medveten om digital transformation inifrån och ut. Därefter hjälpa kunden att få svar på hur denna transformation bör gå till i deras specifika fall. Och slutligen bidra till transformationsprocessen, implementering och löpande kvalitetssäkring.

 

Palorials modell för att förverkliga visionen är digital transformation inifrån och ut. Digital transformation inifrån och ut leder till bättre kommunikation i form av större utbyte av information och lärande samt gott samarbete för att leverera affärsvärde. Kommunikation och samarbete är två sidor på samma mynt.

 

Affärsvärde i dagens näringsliv består i att lösa unika uppgifter tex ta fram en ny produkt, förbättra en tjänst, uppgradera en mjukvara, hantera produktionsavvikelser, kvalificerad kundservice etc. Unik problemlösning kräver väl fungerande kommunikation och samarbete kunskapsarbetare emellan. Detta är fundamentet för att leverera affärsvärde.

 

Digital transformation inifrån och ut stärker alltså företags förmåga att leverera värde. Digital transformation har också andra goda effekter. Kunskapsorganisationer kan dynamiskt anpassa verksamheten, så kallad självreglering, utifrån allt snabbare och mer komplexa digitala omvärldsförändringar.

 

Palorial arbetar med förändringsbenägna företag och organisationer som strävar efter att bli mer digitala, kommunikativa, kollaborativa och rörliga.

 

Palorial samarbetar gärna och i nätverk med andra företag som kan bidra till kundleveransen stärks. Exempel på samarbetsföretag är Wexxa.

 

Palorial är visionära och utforskande managementkonsulter. Vi kallar oss också digitala verksamhetsutvecklare. Vi ser omvärldens digitalisering och översätter detta till digitala och analoga verksamhetsutvecklingsbehov.

 


Lönar det sig att utveckla digital kommunikation och samarbete inom ett företag?

McKinsey Global Institute hävdar att produktiviteten kan öka med 20-25 %. Information Week menar att bolag får 131 % större ökning av den operationella effektiviteten. Managementstrategen Dion Hinchcliffe menar att det blir lättare att hitta information och expertis, att time-to-market minskar, innovationsprocessen förbättras, att kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet ökar, att kundlojalitet ökar samt vinst.


Läs vidare om Palorials erbjudande.
Palorial.com använder Cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta. Läs om Cookies.