Svenskars internetvanor

De allra flesta svenskar använder internet regelbundet. Rapporter från Internetstiftelsen visar att hela 95 procent av den svenska befolkningen använder internet regelbundet. Det råder ingen tvekan om att användandet av internet ökar, men det finns vissa skillnader mellan olika åldersgrupper. Här kan du läsa mer om svenskarnas internetvanor.

Mobilen är det viktigaste digitala redskapet

Rapporten från Internetstiftelsen visar tydligt att mobilen är det vanligaste redskapet för svenskar när de kopplar upp sig på internet. Hela 9 av 10 svenskar äger en smart mobiltelefon som används dagligen och 98 procent av alla elvaåringar har en mobiltelefon.

Internetanvändarna

Internet används av svenskar i alla åldersgrupper. Andelen svenskar över 12 år som använder internet är över 94 procent. En stor ökning sker även i den äldsta åldersgruppen, svenskar över 76 år, där nu 56 procent använder internet regelbundet. 95 procent av alla över 12 år har tillgång till internet hemma vilket är en hög siffra jämfört med andra länder. Rapporten visar även att var fjärde spädbarn numera använder internet, framför allt för att titta på videor. Studien visar även att den digitala klyftar minskar något, men det finns fortfarande cirka en halv miljon svenskar som inte använder internet alls och ytterligare 600 000 människor som använder det mycket sällan. De allra flesta av dessa personer är över 65 år. Det vanligaste skälet till att inte använda internet är ointresse, men även vanor och kunskap spelar roll.

Användningsområden

Rapporten visar att svenskar använder internet av en rad olika anledningar, bland annat shopping, samhällstjänster, kommunikation, sociala medier och nöjen. Samtliga svenskar i åldern 12-25 år anger att de tittar på videor på YouTube och 74 procent av alla svenskar använder Facebook. 90-talisterna är den generation där flest använder Facebook, men 00-talisterna föredrar Snapchat. 84 procent lyssnar på musik på internet, men endast 50 procent uppger att de betalar för musiktjänsterna. De flesta använder mobilt Bank-ID, men samtidigt visar rapporten att över 1,5 miljoner svenskar fortfarande inte har det.