0

Digitala valutor

De teknologiska framstegen förändrar alla branscher och även inom den konservativa valutabranschen har det skett stora förändringar. Digitala valutor har haft stort genomslag och används nu i allt större utsträckning för betalning online eller som investering. Här kan du läsa mer om vad en digital valuta är för något, fördelarna och nackdelar

0

E-handel

Allt fler företag erbjuder e-handel och alla siffror pekar på att det bara kommer att öka. I princip alla branscher ställer om och erbjuder försäljning online. Här kan du läsa mer om olika branscher som förändrats radikalt av digitaliseringen och introduktionen av e-handel. Skönhet Den digitala skönhetsbranschen är enorm och växer stort.

0

Digitalisering av sjukvården & skolan

Hela samhället genomgår en förändringsprocess där allt fler komponenter blir digitala. Många mindre företag kan relativt snabbt ställa om och anpassa sig efter den nya verkligheten. För samhällstjänster som sjukvård och utbildning tar det dock längre tid eftersom det är betydligt mer omfattande förändringar som krävs. Dessa funktioner är dessutom grundläggande för

0

4 sätt att digitalisera verksamheten

Alla företagare står inför en spännande och omvälvande tid. Digitaliseringen har gjort att många behövt ändra sin företagsmodell helt och andra har behövt komplettera den existerande verksamheten. Det finns mängder av olika sätt att digitalisera företaget och du bestämmer vilket som passar just ditt bolag bäst. Här kan du läsa mer om